Klimasats-prosjekt

VA rehabilitering av Lillemyrveien del 2

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune skal dekke merkostnader ved utslippsfri anleggsvirksomhet for rehabilitering av vann og avløp i prosjektet Lillemyrveien del 2.