Klimasats-prosjekt

Verdikjede 3-i-1 fyllestasjon, Bjerkvik

Fylke: Nordland
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2025
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Narvik kommune skal utrede muligheten for lokal utvikling og produksjon av hydrogen og biogass. Samtidig vil de bygge nok infrastruktur for lastebiler som går på utslippsfrie energibærere.