Klimasats-prosjekt

Vesterøya skole, Utslippsfri bygg- og anleggsplass

Fylke: Vestfold
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 6 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2026
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Sandefjord kommune skal dekke merkostnader ved utslippsfri byggeplass i forbindelse med bygging av nye Vesterøya skole.