Klimasats-prosjekt

Vestre Bolæren - klimasmart rivning bygningsmasse

Fylke: Vestfold
Søker: FÆRDER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Apr 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Færder kommune skal gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge hvordan de kan rive falleferdig bygningsmasse mest mulig klimavennlig på øya Vestre Bolæren i Færder nasjonalpark.