Klimasats-prosjekt

Vestskogen Barnehage - innovative klimaløsninger

Fylke: Vestfold
Søker: FÆRDER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Færder kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i byggingen av ny barnehage på Vestskogen. De vurderer også samlokalisering av bo- og avlastningssenter på samme eiendom.