Klimasats-prosjekt

Videreføring av matsvinnprosjekt

Fylke: Troms
Søker: TROMS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2026
Type tiltak: Anskaffelser, Mat
Søknad:
Tilsagn:

Troms fylkeskommune skal videreføre Klimasats-prosjektet "Kutt matsvinn i Troms og Finnmark". Prosjektet ble gjennomført for å redusere matsvinn i alle fylkeskommunens kantiner.