Klimasats-prosjekt

Videreføring klimarådgiver i Klima- og energinettverket

Fylke: Telemark
Søker: TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 627 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Des 2025
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Telemark fylkeskommune skal videreføre klimarådgiver innen klimavennlige anskaffelser. Målet med videreføringen er å få utført flere klimavennlige anskaffelser, oppnå bedre resultater, forankring på ledernivå, innarbeidelse av rutiner mm.