Klimasats-prosjekt

Videreutvikling av ombrukskonseptet Resirkula

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mar 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Hamar kommune skal sammen med Stange, Ringsaker og Løten kommuner, gjennomføre et forprosjekt for å videreutvikle ombrukskonseptet Resirkula.