Klimasats-søknader for 2024

Her finner du oversikt over søknadene vi har fått inn i 2024, og som er under behandling. Feil i listen kan forekomme.

Her finner du mer informasjon om søknadene, og her kan de lastes ned etterhvert som vi behandler dem:

Ta kontakt med søker for mer informasjon om søknaden eller prosjektet.

Søknader som er ferdigbehandlet og har fått støtte finner dere i listen med Klimasats-prosjekter.

Velg fylke først for å søke på kommune i listen under