Klimasats-søknader for 2022

Her finner dere en oversikt over søknadene vi har fått inn i 2022, og som er under behandling. Feil i listen kan forekomme.

Ta kontakt med søker for mer informasjon om søknaden eller prosjektet. Alle søknadene kan lastes ned her:

Søknader som er ferdigbehandlet og har fått støtte finner dere i listen med Klimasats-prosjekter.

Velg fylke først for å søke på kommune i listen under