Kjøp og salg av f-gasser

Selgere av gass har ansvar for at kjøper av gass innehar den nødvendige bedriftssertifisering i den grad sluttbruker er pålagt sertifiseringskrav.

Virksomheter som forsyner markedet i Norge med f-gasser skal føre regnskap over hvem de selger gass til og hvilke kvanta de selger.

Kjøp og salg av utstyr med f-gasser

Utstyr med f-gasser, og som ikke er hermetisk lukket, skal bare selges til sluttbrukere som kan dokumentere at installasjonen skal utføres av sertifisert bedrift. Dette betyr i praksis at for eksempel varmepumper som krever installasjon, ikke kan selges til og installeres av privatpersoner.

Nødvendig dokumentasjon

Et akseptert tilbud, eller lignende avtale med en sertifisert bedrift som skal installere utstyret, vil være nødvendig dokumentasjon.

Forhandlere av varmepumper må ha rutiner som sikrer at det ikke selges varmepumper til kunder, uten at disse kan legge fram dokumentasjon på at en sertifisert bedrift skal installere varmepumpen. Ansatte hos forhandlere må kjenne til og bruke disse rutinene.

Miljødirektoratet fører kontroll med at virksomheter har tilstrekkelige rutiner på plass, og at disse rutinene etterleves.

Hvordan bytte ut varmepumpa på en miljøvennlig måte?

Informasjon om serifiserte bedrifter

Etterlevelse av disse kravene fordrer at det finnes enkel tilgang til informasjon om sertifiserte bedrifter, og at det enkelt kan søkes opp om sertifikatnummer for personer eksisterer og er gyldige.

Sertifiseringsorganet Isovator har etablert en web-løsning som gjør at forhandlerne kan enkelt få tak i denne type informasjon. 

Mistanke om ulovlig aktivitet?

Dersom du har sett noe du mistenker er ulovlig arbeid på utstyr med f-gasser eller ulovlig import og salg av gass, kan du tipse Miljødirektoratet.