Merking

Anlegg og produkter som inneholder, eller hvis funksjon er avhengig av, f-gasser skal merkes. Dette gjelder alle kulde- og klimaanlegg, herunder mobile klimaanlegg, varmepumper og elektriske bryteranlegg, brannvernutstyr og alle beholdere for f-gasser, inkludert aerosolbeholdere og løsemidler med f-gasser.

Inhalatorer med doseringsinnretning som brukes som legemiddel er unntatt fra kravet om merking.

Krav til merkingen

Merket skal vise at utstyret inneholder f-gasser og opplyse om hvilken f-gass det er, samt fyllingsmengden.

Det skal være lett leselig og ikke kunne slettes. Merket skal være plassert slik at det er lett tilgjengelig, for eksempel nær serviceventiler for påfylling eller gjenvinning av f-gassen. Hvis anlegget eller produktet er hermetisk lukket, skal dette også angis. 

Merket skal opplyse om fyllingsmengde målt i metriske kilo og tonn CO2-ekvivalenter, samt GWP-verdien for f-gassen som inngår. Merkingen kan være utført fra fabrikk eller ved installasjon.

Der hvor det er relevant for elektriske brytere, skal merket angi at bryteren har en testet lekkasjerate på mindre enn 0,1 prosent per år i henhold til den tekniske spesifikasjonen fra produsenten. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid