Produktforskriften setter nærmere krav til sertifisering og opplæring.

Arbeid på følgende utstyr krever f-gass-sertifikat:

  • Fastmonterte kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper (personell og foretak)
  • Fastmontert brannvernutstyr (personell og foretak)
  • Kjøle- og fryseenheter til kjøle- og frysebiler- og hengere (personell)
  • Fastmonterte anlegg og produkter som inneholder løsemidler basert på f-gasser (personell)
  • Elektriske bryteranlegg (personell)

I tillegg er det krav om opplæringsbevis for gjenvinning av f-gasser fra klimaanlegg i personbiler og varebiler under 3,5 tonn.

Også enkeltmannsforetak trenger bedriftssertifikat dersom de tilbyr tjenester til tredje part.

  • arbeid på lastebiler, busser, tog og båter
  • produksjon av utstyr som inneholder f-gasser
  • bruk av f-gasser til laboratorie- og analyseformål
  • personer under opplæring kan utføre enkelte oppgaver i en tidsbegrenset periode

Nærmere informasjon om unntakene finnes i forordningene.

Tidsbegrenset gyldighet

Fra 1. juli 2022 har sertifikatene en tidsbegrenset gyldighet på fem år. Etter dette tidspunktet må både personlige sertifikat og bedriftssertifikat som er mer enn fem år fra utstedelsesdato fornyes.

Hvordan blir vi sertifisert?

For å få sertifikat må personellet bestå en teoretisk og praktisk prøve arrangert av et sertifiseringsorgan. Det finnes fire forskjellige kategorier sertifikat for personell, avhengig av hvilken type arbeid som utføres samt størrelse på anlegg.

Bedriftssertifikater utstedes av sertifiseringsorganet på bakgrunn av en gjennomgang av bedriftens kvalitetssystem og andre organisatoriske forhold ved bedriften. Også for enkeltpersonforetak er det i Norge krav til bedriftssertifikat.

Miljødirektoratet peker ut sertifiseringsorgan i Norge. Praktisk informasjon om hvordan dere kan bli sertifisert får du ved å henvende deg til dem.

Incert AB sertifiserer personell som arbeider med elektriske bryteranlegg som inneholder f-gasser.

Isovator AS sertifiserer personell og bedrifter for de øvrige kategoriene, inkludert opplæringsbevis for gjenvinning av f-gasser fra motorvogner.

Mistanke om ulovlig aktivitet?

Dersom du har sett noe du mistenker er ulovlig arbeid på utstyr med f-gasser eller ulovlig import og salg av gass, kan du tipse Miljødirektoratet.

Mer om f-gasser

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid