Produktforskriften setter nærmere krav til sertifisering og opplæring.

Arbeid på følgende utstyr krever f-gass-sertifikat:

  • Fastmonterte kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper (personell og foretak)
  • Fastmontert brannvernutstyr (personell og foretak)
  • Kjøle- og fryseenheter til kjøle- og frysebiler- og hengere (personell)
  • Fastmonterte anlegg og produkter som inneholder løsemidler basert på f-gasser (personell)
  • Elektriske bryteranlegg (personell)

I tillegg er det krav om opplæringsbevis for gjenvinning av f-gasser fra klimaanlegg i personbiler og varebiler under 3,5 tonn.

Også enkeltmannsforetak trenger bedriftssertifikat dersom de tilbyr tjenester til tredje part.

  • arbeid på lastebiler, busser, tog og båter
  • produksjon av utstyr som inneholder f-gasser
  • bruk av f-gasser til laboratorie- og analyseformål
  • personer under opplæring kan utføre enkelte oppgaver i en tidsbegrenset periode

Nærmere informasjon om unntakene finnes i forordningene.

Tidsbegrenset gyldighet

Fra 1. juli 2022 vil sertifikatene ha en tidsbegrenset gyldighet på fem år. Etter dette tidspunkt må både personlige sertifikat og bedriftssertifikat som er mer enn fem år fra utstedelsesdato fornyes.

Utsatt frist for å fornye f-gass-sertifikat under koronasituasjonen

Miljødirektoratet har fastsatt en forskrift som utsetter fristen for å fornye f-gass-sertifikat til 1. juli 2022.

Mange hadde meldt seg opp til eksamen våren 2020 for å fornye sertifikatene sine. På grunn av situasjonen med fare for koronasmitte, ble eksamenene avlyst eller utsatt. Derfor ble fristen for å fornye f-gass-sertifikatet i første omgang utsatt til 1. juni 2021.

De fleste eksamenssentrene startet opp igjen før sommerferien 2020 og tilbød kurs og eksamener utover høsten 2020. På grunn av smittesituasjonen i landet har det i perioder ikke vært tilrådelig for bedrifter å sende sine ansatte på kurs/eksamen.

På bakgrunn av dette har Miljødirektoratet fastsatt en forskrift om midlertidig unntak fra produktforskriften § 6a-3a, slik at ny frist for å ha fått fornyet sertifikat som er eldre enn fem år blir 1. juli 2022.

Alle som har sertifikat som blir eldre enn fem år fra 1. juli 2022, oppfordres imidlertid til å melde seg opp til eksamen så snart det er forenelig med nasjonale og lokale smitteverntiltak.

Hvordan blir vi sertifisert?

For å få sertifikat må personellet bestå en teoretisk og praktisk prøve arrangert av et sertifiseringsorgan. Det finnes fire forskjellige kategorier sertifikat for personell, avhengig av hvilken type arbeid som utføres samt størrelse på anlegg.

Bedriftssertifikater utstedes av sertifiseringsorganet på bakgrunn av en gjennomgang av bedriftens kvalitetssystem og andre organisatoriske forhold ved bedriften. Også for enkeltpersonforetak er det i Norge krav til bedriftssertifikat.

Miljødirektoratet peker ut sertifiseringsorgan i Norge. Praktisk informasjon om hvordan dere kan bli sertifisert får du ved å henvende deg til dem.

Incert AB sertifiserer personell som arbeider med elektriske bryteranlegg som inneholder f-gasser.

Isovator AS sertifiserer personell og bedrifter for de øvrige kategoriene, inkludert opplæringsbevis for gjenvinning av f-gasser fra motorvogner.

Mistanke om ulovlig aktivitet?

Dersom du har sett noe du mistenker er ulovlig arbeid på f-gass-utstyr eller ulovlig import og salg av gass, kan du tipse Miljødirektoratet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid