M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - klassifisering av råstoff

11.2.2 Råstoff som er vurdert som avfall og rester

Tabellene i dette kapittelet oppsummerer Miljødirektoratets vurdering av ulike råstoff per desember 2021, og lister råstoff i de ulike kategoriene. Inndelingen her vil endre seg over tid og noen råstoff vil kunne falle i flere av kategoriene, avhengig av produksjonsprosessen. Legg også merke til at listene gjelder kun dersom prosessen ikke er endret for å produsere mer av en rest eller det er gjort andre bevisste endringer for å produsere materialet (som for eksempel å blande jomfruelige oljer med brukt frityrolje).

  • Tabell 12 2 inkluderer både råstoff som klassifiseres som avfall og råstoff som klassifiseres som rester fra produksjonsprosesser, siden disse to gruppene må oppfylle de samme kriteriene. 
  • Tabell 12 3 rester fra jordbruk, akvakultur, fiskeri og skogbruk
  • Tabell 12 4 viser råstoff som er vurdert som biprodukter fra produksjonsprosesser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid