M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - klassifisering av råstoff

11.2.1 Ulike typer rester

Biodrivstoff produsert av restprodukter er delt inn i to underkategorier som avgjør om restproduktet må oppfylle arealkriteriene:

  • rester fra jordbruk, akvakultur, fiskeri og skogbruk
  • rester fra produksjonsprosesser


Rester fra jordbruk, akvakultur, fiskeri og skogbruk er rester som oppstår under normal kultivering, høsting, tynning, hogst og lignende. Eksempler er halm og hogstrester som bark, greiner og topper. For biodrivstoff og flytende biobrensel som er fremstilt av slike råvarer, må arealkriteriene oppfylles.

Rester fra produksjonsprosesser oppstår i forbindelse med en industriell prosess etter transport av råstoffet. Bark som oppstår ved en papirmassefabrikk og avskrell i næringsmiddelindustrien er derfor rester fra en produksjonsprosess, ikke rester fra hhv. skogbruk og jordbruk. Det betyr at arealkriteriene for biodrivstoff fremstilt av disse restene ikke må oppfylles; mens arealkriteriene for biodrivstoff produsert av for eksempel halm må oppfylles.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid