M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - bærekraftskriterier

9.5.5 Sammenlikning med fossilt brensel

Standardverdiene for hele produksjonsprosessen i alternativ 1 er gitt som en prosentvis reduksjon sammenlignet med fossilt drivstoff.

For alternativ 2 og 3 må det gjøres en sammenlikning med fossilt brensel som beskrevet i forskriftens vedlegg II del C for å beregne redusert klimagassutslipp.

Sammenlikningsverdiene med fossilt drivstoff er:

  • For flytende biobrensel til elektrisitetsproduksjon: 91 g CO2-ekv./MJ.
  • For flytende biobrensel til varmeproduksjon: 77 g CO2-ekv./MJ.
  • For flytende biobrensel i kombinert kraft-varmeproduksjon: 85 g CO2-ekv./MJ.
  • For biodrivstoff til transport: 83,8 g CO2-ekv./MJ*.

*For biodrivstoff skal sammenlikningsfaktoren være "det siste tilgjengelige faktiske gjennomsnittsutslippet fra den fossile delen av bensin og diesel som er brukt i EØS, som rapportert i henhold til direktiv 98/70/EF". En slik verdi, og fra hvilken dato den gjelder, vil bli publisert av EU-kommisjonen. Inntil en slik verdi foreligger, skal verdien for fossilt drivstoff være 83,8 g CO2-ekv./MJ.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid