M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - bærekraftskriterier

9.5.4 Standarder og verktøy for klimagassberegning

Det er utarbeidet ulike standarder, metoder og verktøy for å utføre slike beregninger i samsvar med fornybardirektivets krav (og produktforskriften). Slike metoder kan inneholde både beregningsmetodikk, regneverktøy og lister over relevante utslippsfaktorer for ulike råstoff og produksjonsprosesser. Bruk av slike standarder/metoder vil både forenkle og kvalitetssikre beregningen av klimagassutslipp for biodrivstoff og flytende biobrensel.

Miljødirektoratet anbefaler derfor at en anerkjent standard eller metodikk som er i samsvar med fornybardirektivet benyttes ved egne beregninger av klimagassutslipp.

Nedenfor følger en omtale av aktuelle standarder og metoder. Dette er ikke en uttømmende liste over alle standarder og metoder som finnes, men eksempler på noen av disse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid