M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Sjøfart

7.3.6 Forsinkelser omsatt volum og sluttbruk

Hvordan du kan håndtere eventuelle forsinkelser mellom tidspunktet et volum er omsatt og tidspunktet sluttbruken er kjent for omsetter.

Et volum drivstoff regnes per definisjon som omsatt på det tidspunktet avgiftsplikten oppstår, det vil si når omsetter som er ansvarlig for innbetaling av særavgift tar drivstoffet ut fra godkjent lager. Volumet omsetter skal rapportere i omsetningskravet per år, er det de har omsatt og vært ansvarlig for innbetaling av avgifter for i løpet av det samme året.

Forskyvning i tid

I noen tilfeller vil det kunne ta noe tid før omsetter kjenner til sluttbruk av drivstoffet de har omsatt. Det vil si at det kan være en forskyvning i tid fra når volumet er omsatt til når sluttbruken av volumet er kjent for omsetter. Dette er særlig relevant ved salg til videreforhandlere og ved salg til forsyningsfartøy i offshorenæringen.

Omsettere skal sørge for å ha opplysninger om sluttbruk for drivstoff de har omsatt i løpet av et år innen rapporteringsfristen på omsetningskravet 31. mars påfølgende år. Omsetter trenger derfor ikke å kjenne til endelig sluttbruk av drivstoffet ved utgangen av kalenderåret, så lenge de får opplysninger om sluttbruk i tide til rapporteringsfristen. Det skal også foreligge dokumentasjon i tråd med § 3-3d på rapporteringstidspunktet.

For å ha best mulig oversikt over sluttbruk på det tidspunktet drivstoffet tas ut fra godkjent lager, kan omsettere etterspørre informasjon eller stille krav om at videreforhandlere og eventuelle forsyningsfartøy oppgir formål eller estimerer fordeling på formål på det tidspunktet de kjøper drivstoff fra omsetter.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid