M-10 | Omsetningskrav for biodrivstoff - Sjøfart

7.3.4 Salg til akvakulturanlegg

Drivstoff brukt av akvakulturanlegg vil i hovedsak være omfattet av omsetningskravet for sjøfart. Akvakulturanlegg er definert i produktforskriften § 3-2 bokstav q.

Mindre andeler av anleggsdiesel som leveres til sjøbaserte akvakulturaktører kan gå til maskiner på land, og dermed være omfattet av omsetningskravet for andre formål etter produktforskriften § 3-3c.

Nåværende kunnskap tilsier at denne andelen er svært lav, og at det kan være utfordrende å estimere og dokumentere presist hvor stor andel drivstoff som går til andre formål. Hele volumet som går til akvakulturanlegg i sjø kan derfor rapporteres i omsetningskravet for sjøfart.

Merk at det kun er drivstoffleveranser som kan knyttes til en lokasjon til sjøs som skal regnes med i omsetningskravet for sjøfart. Eventuelle leveranser av drivstoff til næringer på land i tilknytning til akvakultur, f.eks. slakterier, skal medregnes i omsetningskravet for andre formål.

Hvordan oppfylle dokumentasjonskravet?

Mulige måter å dokumentere salg til akvakulturanlegg:

  • Leveringssedler, som beskrevet i produktforskriften § 3-3d tredje ledd, utstedt fra akvakulturanlegget til omsetter ved kjøp av drivstoff.
  • Annen egnet dokumentasjon, f.eks. salgsfakturaer med informasjon om sluttbruk.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid