Krav til kontorepresentant

Alle kontoer må ha minst to aktive kontorepresentanter.

Personene må

  • være over 18 år
  • sende inn en ordinær politiattest som ikke er mer enn tre måneder gammel

Slik går du fram for å bli kontorepresentant

Enhver person som skal være kontorepresentant, må følge stegene under i kronologisk rekkefølge. Vi anbefaler å lese veilederen nøye. Alle stegene må  gjennomføres før en kontorepresentant kan få tilgang til klimakvoteregisteret.

Miljødirektoratet starter saksbehandling så snart søknaden er komplett.
Saksbehandlingstid er satt til maksimalt 20 virkedager fra vi har mottatt komplett søknad. Hvis ikke all dokumentasjon er korrekt ved innsendelse, vil prosessen kunne ta lengre tid. 

Utenlandske søkere

Utenlandske personer som skal søke om å være kontorepresentant må sende en e-post til Miljødirektoratet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid