Krav til kontorepresentant

Person må

  • være over 18 år
  • sende inn en ordinær politiattest

Attesten kan maksimalt være tre måneder gammel.

Kontorepresentanten kan gjennomføre oppgaver for kontoer i klimakvoteregisteret. For eksempel kan en kontorepresentant initiere transaksjoner, endre kontonavn eller levere inn kvoter til oppgjør.

Alle kontoer må ha minst to aktive kontorepresentanter.

Slik går du fram for å bli kontorepresentant

Enhver person som skal være kontorepresentant, må følge stegene under i kronologisk rekkefølge. Alle stegene må være gjennomført før en kontorepresentantsøknad er komplett.

Miljødirektoratet starter saksbehandling så snart søknaden er komplett.
Saksbehandlingstid er satt til maksimalt 20 virkedager.

Utenlandske søkere

Utenlandske personer som skal søke om å være kontorepresentant må ta kontakt med Miljødirektoratet (se kontaktinfo).

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid