Delegering av rettigheter i Altinn

For å kunne levere en søknad til det norske klimakvoteregisteret på vegne av 
en virksomhet, må man ha de riktige tilgangene i Altinn. Rettigheter styres via «tilgangsstyringsrollen». Hvis du er daglig leder, styreleder eller innehaver i virksomheten, har du allerede «tilgangsstyringsrollen» i Altinn. Alle andre som skal være kontorepresentanter må imidlertid få tildelt tilgang/rettighet til meldingstjenesten «Klimakvoteregisteret» i Altinn. 

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid