Mer fornybar energi er helt nødvendig for å redusere utslipp fra fossil energiproduksjon, samtidig som utbygging av vindkraft utgjør store arealinngrep som kan medføre tap av verdifull natur.

Miljødirektoratets forvaltning av vindkraft

Miljødirektoratet følger opp vindkraft primært på overordnet nivå. Til nasjonal ramme for vindkraft har vi gitt betydelige bidrag til oppdraget til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Vindkraft-rapporter fra Miljødirektoratet