Spørreundersøkelse i regi av EU-kommisjonen

Miljødirektoratet har sendt ut melding til alle kvotepliktige om en spørreundersøkelse som EU-kommisjonen gjennomfører i disse dager. Undersøkelsen gjelder

  • hvordan kvotepliktige får tak i klimakvoter i kvotemarkedet
  • utfordringer for kvotepliktige deltakere i kvotemarkedet

Vi ber dere se på informasjonen fra kommisjonen, og svare på spørsmålene som de stiller.
Vennligst ta kontakt med Miljødirektoratet hvis dere ikke har mottatt meldingen.I klimakvoteregisteret utstedes klimakvoter som kan overføres fra en konto til en annen. Kvotepliktige virksomheter gjør opp for sine utslipp ved å levere kvoter til oppgjør i registeret.

Avtaler og betaling for kjøp/salg av kvoter foregår utenfor klimakvoteregisteret.

Lover og regelverk

Klimakvoteloven

Kapittel 3 § 11-13 i lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

 

Kapittel 7 og 9 (§ 9-1, § 9-2 og § 9-3) i forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

Den syvende registerforordningen

Forordning (EU) nr. 2019/1122

Den sjette registerforordningen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013

Viktige dokumenter

Relaterte lenker

Kontakt oss

Postadresse:
Miljødirektoratet
Klimakvoteregisteret
Postboks 5672, Torgarden
7485 Trondheim