I klimakvoteregisteret utstedes klimakvoter som kan overføres fra en konto til en annen. Kvotepliktige virksomheter gjør opp for sine utslipp ved å levere kvoter til oppgjør i registeret. Avtaler og betaling for kjøp/salg av kvoter foregår utenfor klimakvoteregisteret.

Lover og regelverk

Klimakvoteloven

Kapittel 3 § 11-13 i lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

 

Kapittel 7 og 9 (§ 9-1, § 9-2 og § 9-3) i forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

Den syvende registerforordningen

Forordning (EU) nr. 2019/1122

Den sjette registerforordningen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013

Viktige dokumenter

Relaterte lenker

Kontakt oss

Telefonen er bemannet i tidsrommet 09:00 - 15:00 mandag - fredag.

Postadresse:
Miljødirektoratet
Klimakvoteregisteret
Postboks 5672, Torgarden
7485 Trondheim