09.11.21 - Endring av innloggingsrutine for alle kontorepresentanter

EU-kommisjonen har besluttet at fra 2022 må alle personer som er tilknyttet klimakvoteregisteret, ta i bruk kommisjonens egen mobilapplikasjonen EU Login Mobile App for sikker pålogging.

Miljødirektoratet anbefaler at du tar i bruk appen allerede nå, ettersom den vil erstatte GSM/SMS-autentisering fullstendig fra og med neste år. Dette innebærer at du kan bli suspendert fra registeret hvis du ikke har gått over til EU Login Mobile App før 2022.

Mobilappen kan installeres på alle typer smarttelefoner og nettbrett, og den gjør det mulig for brukere å logge seg inn i klimakvoteregisteret og signere transaksjoner på en sikker måte.


I klimakvoteregisteret utstedes klimakvoter som kan overføres fra en konto til en annen. Kvotepliktige virksomheter gjør opp for sine utslipp ved å levere kvoter til oppgjør i registeret. Avtaler og betaling for kjøp/salg av kvoter foregår utenfor klimakvoteregisteret.

Lover og regelverk

Klimakvoteloven

Kapittel 3 § 11-13 i lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

 

Kapittel 7 og 9 (§ 9-1, § 9-2 og § 9-3) i forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

Den syvende registerforordningen

Forordning (EU) nr. 2019/1122

Den sjette registerforordningen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013

Viktige dokumenter

Relaterte lenker

Kontakt oss

Telefonen er bemannet i tidsrommet 09:00 - 15:00 mandag - fredag.

Postadresse:
Miljødirektoratet
Klimakvoteregisteret
Postboks 5672, Torgarden
7485 Trondheim