SOMMERFERIE 2022 I KLIMAKVOTEREGISTERET

I perioden 11. juli - 15. august er det ferieavvikling for klimakvoteregisteret. 
Det betyr at i denne perioden vil Miljødirektoratet bruke noe lenger tid på å svare på henvendelser og spørsmål om registeret.

Nettsiden for klimakvoteregisteret vil fremdeles være oppe og tilgjengelig som normalt.

Når det gjelder behandling av søknader om konto/tilgang til konto,  er det verdt å merke seg at endringer som allerede er :

  • Behandling av søknader om konto og kontotilgang som allerede har mottatt, vil bli ferdig før ferien.
  • Behandling av nye søknader om konto, vil starte opp igjen fra 15. august.
  • Behandling av nye søknader om tilgang til konto, som kommer til oss etter 4. juli, vil bli behandlet fra 15. august.

Vi presiserer også at Miljødirektoratet ikke starter å behandle en søknad før søker har sendt inn alle dokumenter til oss.

God sommer!

I klimakvoteregisteret utstedes klimakvoter som kan overføres fra en konto til en annen. Kvotepliktige virksomheter gjør opp for sine utslipp ved å levere kvoter til oppgjør i registeret.

Avtaler og betaling for kjøp/salg av kvoter foregår utenfor klimakvoteregisteret.

Lover og regelverk

Klimakvoteloven

Kapittel 3 § 11-13 i lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

 

Kapittel 7 og 9 (§ 9-1, § 9-2 og § 9-3) i forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

Den syvende registerforordningen

Forordning (EU) nr. 2019/1122

Den sjette registerforordningen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013

Viktige dokumenter

Relaterte lenker

Kontakt oss

Postadresse:
Miljødirektoratet
Klimakvoteregisteret
Postboks 5672, Torgarden
7485 Trondheim