EU Kommisjonen har også utarbeidet liste med såkalte "Frequently asked questions" (FAQ) om EUs unionsregister.

Les mer på nettsiden om EUs unionsregister.