En konto som en kontohaver anser som trygg å sende kvoter til, kan settes på kontoens hvitliste, også kalt Trusted Account List (TAL) i brukermanualen for klimakvoteregisteret. Når en konto står på hvitlisten, vil det være enklere for deg som er kontorepresentant å utføre transaksjoner til denne uten å bekymre deg for tastefeil. For handelskonti vil det heller ikke være transaksjonsforsinkelser til en konto på hvitlisten.

Kontoer som eies av samme kontohaver og administreres av samme nasjonale administrator, vil automatisk bli inkludert på listen. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid