Hvordan levere tilbake kvoter i klimakvoteregisteret?

Dersom den kvotepliktige har fått utdelt for mange kvoter i klimakvoteregisteret, må den kvotepliktige levere tilbake de overskytende klimakvotene.

Se klimakvoteforskriften § 4-13.

Punktlisten under beskriver hva du skal gjøre for å levere disse kvotene tilbake i klimakvoteregisteret:

  1. Logg deg inn i klimakvoteregisteret. 
  2. Når du er logget inn, velg arkfanen "Holdings" og trykk på knappen " Propose a transaction".
  3. Trykk på lenken "Return of excess allocation" under overskriften "Over-Allocation".
  4. Velg relevant ETS fase og "year". Fyll inn antall klimakvoter som skal tilbakeføres i feltet "Quantity to transfer". Trykk "next".
  5. En dialogboks åpnes. Trykk "confirm" for å godkjenne transaksjonen.
  6. Signer ved å bruke EU Login Mobile App, dvs. skriv inn passord og scan deretter QR-koden som vises med appen.
  7. Skriv inn informasjonen som blir etterspurt i EU Login signature page og trykk "continue".
  8. Skriv inn koden som blir generert av appen inn i kvoteregisteret og trykk "sign". 
  9. Etter at tilbakeføringen er signert, må en annen kontorepresentant godkjenne overføringen i registeret. Vedkommende finner denne oppgaven i "Task List" oppe i det venstre hjørnet.
Oppdatert 08.10.2023