Klimatiltak i Norge – kunnskapsgrunnlag 2024

10. april 2024 lanserte Miljødirektoratet rapporten "Klimatiltak i Norge – kunnskapsgrunnlag 2024", som viser tiltak som vil redusere utslipp av klimagasser fra alle sektorer fram mot 2035.

Et bredt spekter av virkemidler må raskt på plass for å få utløst utslippskuttene. Tiltakene kan sammen med gjeldende politikk redusere utslippene med over 60 prosent sammenlignet med 1990.

Nytt og forsterket klimamål til FN

Norge skal innen februar 2025 melde inn et nytt og forsterket klimamål til FN. Dette målet vil ha et lengre tidsperspektiv enn dagens 2030-mål. Klimatiltakene i rapporten til Miljødirektoratet går derfor fram til 2035.

Vi har tidligere vurdert mulige innretninger og ambisjonsnivå for et nytt og forsterket klimamål.

Veien til et lavutslippssamfunn

Norske utslipp av klimagasser er redusert med under 5 prosent siden 1990. Med dagens politikk forventes utslippene å bli redusert med 27 prosent i 2035.

Om Norge gjennomfører alle klimatiltakene i det tempoet Miljødirektoratet har lagt til grunn, vil utslippene i 2035 være 63 prosent lavere enn i 1990. Og vi vil oppnå 55 prosent kutt i nasjonale klimagassutslipp i 2033.