Rapportering skjer elektronisk via nettportalen Tilde. Rapporteringsplikten er hjemlet i produktforskriften paragraf 3-10.

Veileder

Miljødirektoratet har oppdatert den detaljerte veilederen til produktforskriften. Denne veilederen gir utfyllende informasjon om hvordan de ulike kravene i forskriften skal forstås og hvordan rapporteringsskjemaet skal benyttes.

Kontakt

Ved spørsmål om biodrivstoff, inkludert kravene i produktforskriften kapittel 3, ta kontakt per e-post: