M-1941 | Konsekvensutredning av klimagassutslipp

6.5 Legge inn data i databaser

I henhold til forskriftens § 24 skal data som er samlet inn i arbeidet med konsekvens­utredningen systematiseres og gjøres tilgjengelig for offentlige myndigheter.

Det er ikke laget en offentlig database for å legge inn data fra konsekvensutredninger av klimagassutslipp.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid