M-1941 | Konsekvensutredning av naturmangfold

1.8 Legg inn data i databaser

Beskriv hvilke data som er lagt inn i databaser.  

Data som er samlet inn i arbeidet med konsekvensutredningen skal systematiseres i samsvar med standarder når slike foreligger. De systematiserte dataene skal gjøres tilgjengelige for offentlige myndigheter, slik at dataene kan legges inn i offentlige databaser.

Der det er lagt til rette for dette, skal forslagsstilleren selv legge inn de innsamlede dataene i offentlige databaser. Dette går frem av KU-forskriften § 24. 

Naturtypedata som er kartlagt med NIN-app, blir automatisk lagt inn i Naturbase.  

Artsdata må legges manuelt inn i Artsobservasjoner.no. Utreder har ansvar for å legge inn artsdata. Artsdata bør være lagt inn i Artsobservasjoner/database som leses av Artskart senest innen planen sendes på høring. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid