M-1941 | Konsekvensutredning av støy

7.2 Del inn i delområder

Bruk støyutredningen til å dele inn influensområdet i delområder i de planer eller tiltak hvor dette er relevant. Det er ikke nødvendig å dele opp mindre utbyggingsområder i delområder. Vis delområdene på et kart.

Inndeling i delområder kan bidra til å systematisere utredningene og gi bedre oversikt over utbyggingsområdet. Delområdene vil variere i størrelse. Det er viktig å velge et detaljeringsnivå som er hensiktsmessig for å kunne levere beslutningsrelevante vurderinger.

Delområdene bør være mest mulig enhetlige. Med enhetlig menes områder som har tilnærmet likt støynivå, eller er utsatt for støy fra like kilder. Beskriv kort bakgrunnen for delområdene, og illustrer dem på et kart.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid