M-1941 | Konsekvensutredning av vannmiljø

2.8 Legg inn data i databaser

Systematiser og legg inn nye data i databasen Vannmiljø.

Nye data om økologisk og kjemisk tilstand i vann skal registreres databasen Vannmiljø, miljømyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann.

Data skal leveres i formatet som er spesifisert her: Format for import av data til fagsystemet Vannmiljø.

Data som legges inn i Vannmiljø, videreformidles til Artskart og Naturbase.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid