M-1941 | Plan- og utredningsprogram

Kunnskap om klima og miljø i plan- og utredningsprogram

Veiledning til hvordan de ti klima- og miljøtemaene skal håndteres ved utarbeiding av planprogram og melding med utredningsprogram.

I de videre kapitlene finner du veiledning til hvordan de ti klima- og miljøtemaene skal håndteres ved utarbeiding av planprogram og melding med utredningsprogram.

Alle kapitlene er delt inn i samme struktur:

  • Finn eksisterende kunnskap: Informasjon om relevante databaser
  • Vurdere beslutningsrelevans: Veiledning til å vurdere om temaet er relevant å konsekvensutrede. KU-forskriften § 17 sier at utredningene skal være relevante for de beslutningene som skal tas.
  • Behov for ny kunnskap: Veiledning til hva det er relevant å sette krav om i plan- eller utredningsprogrammet, inkludert hvilken metodikk som skal brukes for utredning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid