I denne temabolken gir vi en gjennomgang av de mange og ulike "regnskapene" som er aktuelle å bruke for å ta klima- og naturhensyn i kommunenes planarbeid. Vi skal forsøke å rydde i begrepsbruken, beskrive hva som ligger i de ulike begrepene, hva som finnes av metoder og verktøy, og hva som er under arbeid. 

På denne siden kommer det, i rimelig tid før webinaret:

  • mer detaljert informasjon om programmet for webinaret
  • lenker til viktig veiledning, lovverk, verktøy og andre ressurser

Etter webinaret publiserer vi opptak og presentasjoner her.

Spørsmål?

Har du spørsmål du vil at vi svarer på under webinaret? Send oss en e-post i god tid før webinaret. Husk å si hvilket webinar det gjelder.