I denne temabolken løfter vi fram kunnskap som er nyttig for å bruke planarbeidet til å redusere utslippene av klimagasser.

Program - kl. 09.00-11.00

09.00: Introduksjon og meningsmåling, ved Espen Larsen, Miljødirektoratet

09.10: Hvorfor ta hensyn til klimagassutslipp i plan? Hva er de viktigste kravene og føringene i lovverket? Ved Tonje Røland Brasetvik, prosjektleder i planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet, og Christina Kinck, Miljødirektoratet.

09.30: Klimagrep i arealplanlegging -praktiske eksempler fra Ringerike. Ved Bente Anfinnsen, klima- og miljøsjef, Ringerike kommune.

09.50: Pause

10:00: Slik gjør vi det i Bergen – med krav til klimagassberegninger og med indikatorsett (klimanorm) for klimahensyn i plan. Ved Thea Aske Haugen, rådgiver plan- og bygningsetaten, Bergen kommune.

10.20: Spørretimen. Still spørsmål til innlederne og andre fagfolk fra Miljødirektoratet og KDD.

11.00: Slutt

Nyttige ressurser

Her er noen utvalgte ressurser til arbeidet med å begrense klimagassutslipp gjennom kommunens planarbeid.