I denne temabolken løfter vi fram kunnskap som er nyttig for å vektlegge hensynet til klimatilpasning, utslippskutt og naturmangfold i arbedet med planstrategi.

Program

  • Introduksjon til kompetanseløftet, ved Espen Larsen, Miljødirektoratet
  • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging mht. klimagassutslipp, klimatilpasning og naturmangfold, ved Knut Grønntun, avdelingsdirektør for seksjon for Arealpolitikk og plansaker, Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Planstrategiens rolle i plansystemet, ved Liv Kirstine Just-Mortensen, utredningsleder i Planavdelingen, Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Hvordan ta klima- og naturhensyn i planstrategi – i praksis, ved Gro Sæten, kommuneplanlegger i Rana kommune og Karoline Jacobsen Kvalvik, seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE
  • Spørretime: Still dine spørsmål til innlederne og andre eksperter som stiller i panelet.

Opptak, presentasjoner og ressursliste

Nyttige ressurser

Her er noen utvalgte ressurser til arbeidet med å ta klima- og naturhensyn i arbeidet med planstrategien.