I denne temabolken løfter vi fram kunnskap som er nyttig for å vektlegge hensynet til klimatilpasning, utslippskutt og naturmangfold i arbedet med planstrategi.

Påmelding her:

Program:

  • Introduksjon til kompetanseløftet, ved Espen Larsen, Miljødirektoratet
  • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging mht. klimagassutslipp, klimatilpasning og naturmangfold, ved Knut Grønntun, avdelingsdirektør for seksjon for Arealpolitikk og plansaker, Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Planstrategiens rolle i plansystemet, ved Liv Kirstine Just-Mortensen, utredningsleder i Planavdelingen, Kommunal- og distriktsdepartementet
  • Hvordan ta klima- og naturhensyn i planstrategi – i praksis, ved Gro Sæten, kommuneplanlegger i Rana kommune og Karoline Jacobsen Kvalvik, seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE
  • Spørretime: Still dine spørsmål til innlederne og andre eksperter som stiller i panelet.

Etter webinaret publiserer vi opptak og presentasjoner her.

Nyttige ressurser

Her er noen utvalgte ressurser til arbeidet med å ta klima- og naturhensyn i arbeidet med planstrategien.

Spørsmål til ekspertene?

Har du spørsmål du vil at vi svarer på under webinaret? Send oss en e-post i god tid før webinaret. Husk å si hvilket webinar det gjelder.