I denne temabolken vil vi gi eksempler på hvordan kommuner kan samarbeide med andre kommuner, fylkeskommunen og andre for å styrke arbeidet med klima- og naturhensyn. 

På denne siden kommer det, i rimelig tid før webinaret:

  • mer detaljert informasjon om programmet for webinaret
  • lenker til viktig veiledning, lovverk, verktøy og andre ressurser

Etter webinaret publiserer vi opptak og presentasjoner her.

Spørsmål?

Har du spørsmål du vil at vi svarer på under webinaret? Send oss en e-post i god tid før webinaret. Husk å si hvilket webinar det gjelder.