Se opptak med teksting

I denne temabolken løfter vi fram kunnskap som er nyttig for å vektlegge hensynet til natur og naturmangfold i kommunenes planarbeid. 

Program - kl. 09.00-11.00

Introduksjon til kunnskapsarenaen og dagens temabolk, v/ Espen Larsen, Miljødirektoratet

Hva trengs av kunnskap om naturmangfold, og hvor finner vi det? Ved seniorrådgiver Endre Grüner Ofstad, Miljødirektoratet. Om bl.a:

  • kunnskapsgrunnlaget som trengs i kommunen
  • bruk av prinsippene i naturmangfoldlovens kapittel II i plansaker

Eksempler fra kommune-Norge:

  • Gol kommune, v/ miljøvernrådgiver Jørn Magne Forland
  • Stavanger kommune v/ Felicitas Heimann, seksjonssjef park og natur, idrett og utemiljø

Spørretimen. Still spørsmål til innlederne og andre eksperter.

Nyttige ressurser

Her er noen utvalgte ressurser til arbeidet med å ta hensyn til natur og naturmangfold i kommunens planarbeid.