I denne temabolken vil dele eksempler og ressurser som kan hjelpe kommunene med å styrke hensynet til klimatilpasning, utslippsreduksjoner og naturmangfold i planarbeidet.

På denne siden kommer det, i rimelig tid før webinaret:

  • mer detaljert informasjon om programmet for webinaret
  • lenker til viktig veiledning, lovverk, verktøy og andre ressurser

Etter webinaret publiserer vi opptak og presentasjoner her.

Spørsmål?

Har du spørsmål du vil at vi svarer på under webinaret? Send oss en e-post i god tid før webinaret. Husk å si hvilket webinar det gjelder.