I denne temabolken løfter vi fram kunnskap om mulige synergier og målkonflikter mellom fag- og arbeidsområdene naturmangfold, klimatilpasning og klimatilpasning, og hvordan kommunene kan jobbe med dette i planarbeidet.

På denne siden kommer det, i rimelig tid før webinaret:

  • mer detaljert informasjon om programmet for webinaret
  • lenker til viktig veiledning, lovverk, verktøy og andre ressurser

Etter webinaret publiserer vi opptak og presentasjoner her.

Spørsmål?

Har du spørsmål du vil at vi svarer på under webinaret? Send oss en e-post i god tid før webinaret. Husk å si hvilket webinar det gjelder.