Det er vanskelig å si generelt hva det innebærer av arbeidstid og kostnader å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Det avhenger av kommunens ambisjoner og vil også henge sammen med kommunens størrelse og kompleksiteten i utfordringene.

I pilotprosjektet varte planarbeidet fra ett til ett og et halvt år. Kommunene hadde kostnader til feltbefaringer, framstilling av kart, bilder og layout i rapporten, møter og informasjonsvirksomhet. Ingen av disse kommunene gjennomførte systematisk kartlegging som en del av planarbeidet. De var heller ingen av dem som knyttet til seg ekstra medarbeidere for en periode, eller kjøpte tjenester i stort omfang.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid