Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et nettsted med informasjon om planlegging etter plan- og bygningsloven. Du finner blant annet informasjon om planprosesser, generell veileder om kommuneplanens arealdel (publisert 2021) og veileder om reguleringsplaner.