Hva er fjernmåling?

Fjernmåling er teknikker som brukes til å samle bilder og data om jorden og atmosfæren for å overvåke og lære mer om klima og natur.

Innsamlingen av data kan foregå ved bruk av instrumenter plassert på fly, droner eller satellitter. Instrumentene består av sensorer som analyserer lys fra synlige bølgelengde til infrarød og i mikrobølger (radar).

Store mengder data samles årlig inn ved hjelp av disse nye metodene, og det brukes stadig mer maskinlæring for å nyttiggjøre seg informasjonen som produseres.

De store fordelene med data fra satellitter er at de passerer ofte og gir mulighet for data som til enhver tid ligger nær sanntid. Ulempene til nå har vært at det ikke alltid er like enkelt å tolke det man ser på bildene.

Bruk av fjernmåling i miljøforvaltning

Internasjonalt samarbeid

Norge er tilsluttet flere internasjonale fora, og bidrar i arbeid med felles metoder og retningslinjer for fjernmåling.

Prosjekter

Miljødirektoratet utvikler operative tjenester for kartleggings- og overvåkingsprogram, rapportering (SDG, nasjonale miljømål) og tilsyn.

Prosjektene som er presentert viser eksempler på metodeutvikling, litteraturstudier og tester av tjenester som er levert gjennom samarbeid med fjernmålingsaktører fra forskningsinstitutter eller private firmaer.

Fjernmålingsseminarer

Hvert år organiserer Miljødirektoratet et fjernmålingsseminar for å presentere aktivitetene våre, og for å samle folk som jobber med prosjekter som er interessante for våre arbeidsområder. 

Tilgang til data

Via nasjonale nettsteder får du tilgang til flere typer data: