Den naturlige skolesekken

Miljødirektoratet bidrar til utvikling av undervisningsopplegg og lærerkurs gjennom Den naturlige skolesekken (DNS).

DNS inviterer til arbeidsmåter der skoler tar i bruk sitt eget nærmiljø som læringsarena, med konkrete, lokale problemstillinger. Formålet er å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap om og blir bevisste på bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer.

DNS skal utvikle nysgjerrighet og kunnskap om natur og samfunn og bidra til økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnopplæringen.  Gjennom Den naturlige skolesekken oppfordres skolene til å samarbeide med ulike eksterne aktører.

DNS har en tilskuddsordning der skoler kan søke om utviklingsmidler.

Andre skoletilbud

Miljødirektoratet har utviklet noen egne skoletilbud og bidratt til utvikling av andre gjennom våre tilskuddsordninger.

Gjennom tilskuddsordningene til friluftsliv gir Miljødirektoratet også støtte til utvikling av tilbud knyttet til friluftsliv i skolen i regi av bl.a. friluftslivsorganisasjonene og friluftsrådene. Mer informasjon om disse tilbudene:

Miljøstatus i Norge

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus dekker mange miljøtemaer som klima, hav og vann, avfall, kulturminner og naturmangfold.

Sammenhengen mellom naturens tilstand, miljøpåvirkninger, konsekvenser og tiltak er formidlet på en enkel og forståelig måte.