Miljøprøvebanken er et framtidsrettet arkiv med miljøprøver fra norsk natur og et viktig verktøy i den nasjonale og internasjonale kampen mot miljøgifter.

Mål: Miljøprøvebanken inneholder dypfryste prøver fra blant annet fisk og fugler fra hele landet, og fra Arktis. Prøvene som legges i banken blir tidskapsler fra dagens miljø, slik at de kan analyseres med framtidens kunnskap og teknologi.