Vi finner palsmyr i indre Troms og Finnmark og i Dovre regionen. Økende temperatur og mer nedbør gjør at permafrost tiner, og utbredelse av palsmyr minker.  

Palsmyrene er lokalt svært viktige områder for bærplukking (i hovedsak molte). Samtidig er de viktige hekkeområder for en artsrik fuglefauna og som rasteplasser for trekkende fugl. Programmet ble utviklet i 2002/2003.

Mål: Følge utviklingen i palsmyr som er følsom indikator på klimaendring

Programperiode: 2004 - dd.

Hvor overvåker vi? Palsmyrer i indre Troms og Finnmark og i Dovre regionen.

Disse områdene inngår: Ferdesmyra og Goahteluoppal i Finnmark, Ostojeaggi i Troms, og Haukskardmyrin, Haugtjørnin og Leirpullan i Dovre-området. Hvert område overvåkes hvert femte år.

Slik overvåker vi: Linjeanalyser av palser og tilhørende vegetasjon og fotodokumentasjon av hvert område hvert femte år. Tolking av flybilder.  Temperaturendringer gjennom året måles i to palsformasjoner på Haukskardmyrin  hvert år. 

Publikasjoner: Programmet rapporteres årlig i form av rapport der resultater fra årets undersøkte område presenteres og sammenlignes med tidligere. Programmet har nå hatt førstegangsundersøkelse og to gjenanalyser for hvert område med fem års mellomrom, og en samlerapport er under utarbeidelse.

Siste rapport: Plathe, Elin og Arnesen, Geir. 2022: Overvåking av palsmyrer i Norge - Årsrapport 2022, med resultater fra Leirpullan, Dovre i Trøndelag. Sállir rapport 24.

Dette bruker vi dataene tilKunnskapsgrunnlag for klimaeffekter. Resultater rapporteres internasjonalt (konvensjoner, arktisk råd) Kunnskapsgrunnlag for rødlistevurdering og forvaltning av trua naturtyper.  Data brukes i naturindeks.

Stasjonskart: