Ringmerking av fugl er en metode som benyttes i de fleste land for å identifisere individer, identifisere arter, kartlegge trekkforhold, trekktider, variasjon i arealbruk over årstider eller sesonger, kvantifisere eller indeksere reproduksjonsparametre, mortalitet etc.

Ringmerking utføres i hovedsak på frivilling basis, men inngår også som metodikk i en rekke ulike prosjekter.

Mål: Opprettholde en nasjonal plattform for ivaretakelse av ringmerkingsdata, kvalitetsikre ringmerkeres leveranser og bidra til internasjonale og nasjonale sammenstillinger.

Programperiode: 1914 - Løpende

Hvor overvåker vi? Hele landet, ulike arter til ulike tider og i ulike prosjekter.

Slik overvåker vi: Fugler fanges og påsettes en nummerert metallring. Merkested og tid registreres ved Ringmerkingssentralen i Stavanger. Metallring avleses ved gjenfunn eller ved mortalitet.

Publikasjoner: Merking i prosjekter inngår i prosjektrapporter. Data førøvrig tilgjengelig ved Ringmerkingssentralen.

Dette bruker vi dataene til: Data inngår i løpende vurderinger knyttet til evaluering av jakt på ulike arter, klimaendringer som definerende faktor ved endrede trekktidspunkter, mellomårsvariasjon i produksjon/dødelighet og mer.

Lenker: