Mål

Miljødirektoratet overvåker klimagassflukser (CO2, CH4 og N2O) fra en restaurert myr og fra en drenert referansemyr. Dette gjøres for å følge med på hvorvidt restaurering av myr i Norge fører til reduksjon av klimagassutslipp.

Programperiode

2019 – 2023.

Hvor overvåker vi?

I Regnåsen-Hisåsen naturreservat i Trysil.

Slik overvåker vi

To Eddy covarians flukstårn er satt opp. Disse logger kontinuerlig CO2- og CH4-flukser fra restaurert myr og referansemyr. I tillegg er det utplassert automatiske kammere som måler N2O-utslipp.

Publikasjoner

Årlig statusrapport i desember.

Dette bruker vi dataene til

På sikt regner vi med å bruke resultatene fra overvåkingen til å si noe om endringer i klimagassutslipp fra restaurert myr i Norge.

Dataene blir interessante også internasjonalt.