Mål

Få en kontinuerlig oversikt over situasjonen for storsalamander, spesielt på Østlandet hvor arten er mest utsatt for påvirkninger. I tillegg trenger vi et grunnlag for rødlistevurderingene.

Noe av forklaringen på storsalamanderens tilbakegang er utsetting av fisk, igjenfylling av dammer, grøfting av myr, forurensning og urbanisering.

Programperiode

2013 -

I 2019 startet et program for den introduserte organismen/soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Soppen går på amfibier og kan være dødelig.

Soppen påvises gjennom miljø-DNA i vannprøver eller fra strykeprøver på huden til amfibiene. Soppen vil kunne blomstre opp om klimaendringene øker gjennomsnittstemperaturen i vannene amfibiene holder til i.

Hvor overvåker vi?

Akershusområdet rundt Oslofjorden.

Slik overvåker vi

Ved bruk av ruser.

Publikasjoner

Årlige rapporter som legges ut på Nina. Siste:

Dervo, B.K., Dokk. J.G. & Holter, T. 2019. Rusefangst av stor- og småsalamander i Akershus 2019. En videreføring av den nasjonale overvåkningen av storsalamander i Norge. NINA Rapport 1730. Norsk institutt for naturforskning.

Dette bruker vi dataene til

Få en kontinuerlig oversikt over hvordan ståa er, spesielt på Østlandet hvor arten er mest utsatt for påvirkninger. I tillegg har vi et grunnlag for rødlistevurderingene.

 Lenke: https://www.nina.no/salamander ,

Hvor finnes data? Artsobservasjoner