Mål: Målet er å følge innhold av metaller og noen utvalgte miljøgifter i rovfuglegg over tid

Programperiode: Programmet ble en del av TOV i 1992 og siste runde med prøvetaking var i 2016.

Hvor overvåker vi? Vi tar prøver av egg fra en rekke rovfuglarter fra hele landet. Artene er blant annet havørn. hubro, vandrefalk og andre rovfugler.

Publikasjoner: Programmet rapporteres som del av TOV. Det er også vitenskapelige publikasjoner fra overvåkingen. Den siste er:

Nygård et al, 2018. Population recovery of peregrine falcons in central Norway in the 4 decades since the DDT-ban. Ecotoxicology, https://doi.org/10.1007/s10646-019-02111-4

Dette bruker vi dataene til: Dataene brukes til å følge nivåer av metaller og noen utvalgte miljøgifter i rovfuglegg over tid.