Data fra kartlegging etter Miljødirektoratets instruks, er tilgjengelige for bruk i datasettet: Naturtyper - Miljødirektoratets instruks. Se:

Kartlagte naturtyper etter Miljødirektoratets instruks finner du også i Naturbase kart, Miljøstatus kart og i portal for Økologiske grunnkart.

Merk: Innsynsløsninger bruker ofte andre tekniske navn på datasett, og det betyr at dette datasettet for eksempel kan være publisert som: Naturtyper - NiN.

Laste ned publiserte kartleggingsdata

Publiserte kartleggingsdata kan lastes ned fra Miljødirektoratets nedlastingsløsning. Fullstendige egenskapsdata kan også eksporteres fra tjenesten Enkelt søk i Naturbase, og fra det mer avanserte søkeverktøyet NiN - Søk og analyse (miljødirektoratet.no).

  • Her kan du laste ned data som er godkjent og publisert av Miljødirektoratet
  • Velg område ved å zoome inn på kartet, eller velg fylke eller kommune

Dette webinaret gir deg en introduksjon til bruk av kartleggingsdata:

Relevante veiledere 

Her finner du relevante veiledere til oppgaver der kartleggingsdata skal brukes:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid