Godkjente data blir publisert av Miljødirektoratet i datasettet Naturtyper - Miljødirektoratets instruks. Datasettet er kvalitetssikret, og finnes dokumentert i kartkatalogene til Geonorge og Miljødirektoratet.

Kartleggingsdata blir publisert fortløpende. Det betyr at kartleggingsområdet (prosjektet) og tilhørende data, blir publisert så snart er kvalitetssikret og godkjent av Miljødirektoratet. I praksis skjer publiseringen med intervaller som følger de fastsatte datoene for kvalitetssikring av innsendte kartleggingsdata.

Kartlagte naturtyper etter Miljødirektoratets instruks finner du for eksempel i Naturbase kart, Miljøstatus kart og i portal for Økologiske grunnkart. Vær oppmerksom på at kartinnsynsløsninger ofte benytter tekniske navn på datasett, og dette datasettet kan være publisert som Naturtyper - NiN.

Laste ned publiserte kartleggingsdata

Publiserte kartleggingsdata kan lastes ned fra Miljødirektoratets nedlastingsløsning. Fullstendige egenskapsdata kan også eksporteres fra tjenesten Enkelt søk i Naturbase.

  • Her kan du laste ned data som er godkjent og publisert av Miljødirektoratet
  • Velg område ved å zoome inn på kartet, eller velg fylke eller kommune

Bruk av kartleggingsdata i arealforvaltning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid