Godkjente data blir publisert av Miljødirektoratet i datasettet Naturtyper - Miljødirektoratets instruks. Datasettet er kvalitetssikret, og finnes dokumentert i kartkatalogene til Geonorge og Miljødirektoratet.

Kartleggingsdata blir publisert fortløpende. Det betyr at kartleggingsområdet (prosjektet) og tilhørende data, blir publisert så snart er kvalitetssikret og godkjent av Miljødirektoratet. I praksis skjer publiseringen med intervaller som følger de fastsatte datoene for kvalitetssikring av innsendte kartleggingsdata.

Kartlagte naturtyper etter Miljødirektoratets instruks finner du for eksempel i Naturbase kart, Miljøstatus kart og i portal for Økologiske grunnkart. Vær oppmerksom på at kartinnsynsløsninger ofte benytter tekniske navn på datasett, og dette datasettet kan være publisert som Naturtyper - NiN.

Laste ned publiserte kartleggingsdata

Publiserte kartleggingsdata kan lastes ned fra Miljødirektoratets nedlastingsløsning. Fullstendige egenskapsdata kan også eksporteres fra tjenesten Enkelt søk i Naturbase.

  • Her kan du laste ned data som er godkjent og publisert av Miljødirektoratet
  • Velg område ved å zoome inn på kartet, eller velg fylke eller kommune

Laste ned kartleggingsdata per prosjekt

Miljødirektoratet tilbyr nedlasting av kartleggingsdata fra kartleggingsområder (prosjekter) som er ferdig kartlagt, men der data ennå ikke er publisert.

Tilbudet retter seg mot de som har bestilt kartlegging og trenger data umiddelbart etter at kartleggingen er gjennomført.

Kartleggingsdataene må være ferdigstilt av kartlegger og sendt inn til godkjenning i Miljødirektoratets database. Mer informasjon om nedlastning av dine kartleggingsdata finner du i brukerveilederen for bestillingsverktøy.

Nedlasting av kartleggingsdata som ikke er publisert er avgrenset til kartleggingsdata. Strukturerte faktaark, som er tilgjengelig for publiserte data, er ikke inkludert i denne nedlastingen.

Bruk av kartleggingsdata i arealforvaltning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid